ความก้าวหน้าของบริษัท

In
2010

Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้น

In
2013

ผลิตภัณฑ์ชุดแรกเข้าสู่การผลิตจำนวนมาก

In
2014

ประจำปีการผลิตและการขายวุ้นมากกว่า 300 ตัน รายได้ 34.86 ล้านหยวน

In
2015

ประจำปีการผลิตและการขายวุ้นมากกว่า 500 ตัน รายได้ 52.37 ล้านหยวน

In
2016

จดทะเบียนใน “New Three Board”

In
2017

ผลผลิตทางอุตสาหกรรมสู่ระดับสูงสุด