วุ้น Oligose

  • Agaro oligosaccharide

    อะกาโรโอลิโกแซ็กคาไรด์

    Agaro Oligosaccharide Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide มีกิจกรรมทางชีวภาพพิเศษบางอย่าง เช่น ต่อต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ป้องกันไวรัส และป้องกันโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ถูกสกัดและแปรรูปด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปทางวิทยาศาสตร์ คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์ สู่มาตรฐานระดับชาติและสหภาพยุโรปFujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide เป็นชนิดของ oligose ที่มีระดับการเกิดพอลิเมอไรเซชัน (DP) อยู่ที่ 2~12 หลังการไฮโดรไลซิส ซึ่งมีทัศนวิสัยต่ำ...