Agarose

  • Agarose

    Agarose

    Agarose เป็นพอลิเมอร์เชิงเส้นตรงที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นสายยาวของกาแลคโตส 1 ลิงก์ 3 ลิงก์ และกาแลคโตส 1 ลิงก์ 4 ลิงก์ 3 6-แอนไฮโดร-α-L-กาแลคโตสโดยทั่วไป Agarose จะละลายในน้ำเมื่อถูกความร้อนที่สูงกว่า 90 ℃ และก่อตัวเป็นเจลกึ่งแข็งที่ดีเมื่ออุณหภูมิลดลงถึง 35-40 ℃ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักและเป็นพื้นฐานของการใช้งานที่หลากหลายคุณสมบัติของเจลอากาโรสมักจะแสดงในแง่ของความแข็งแรงของเจลยิ่งมีความแข็งแรงสูงเท่าใดประสิทธิภาพของเจลก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นagarose บริสุทธิ์มักจะ...