วุ้นจากแบคทีเรีย

  • Bacteriological Agar 

    วุ้นจากแบคทีเรีย

    Fujian Global Ocean วุ้นเกรดยาใช้ Gelidium เป็นวัตถุดิบ สกัดด้วยวิธีการที่ซับซ้อนและทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกทางชีวภาพFujian Global Ocean วุ้นเกรดยามีข้อดีในอุณหภูมิก่อเจลต่ำ ความโปร่งใสที่ดี ไม่มีฝน ฯลฯ ในระหว่างการเพาะปลูกทางชีวภาพ วุ้นที่เป็นตัวแทนการตกตะกอนที่ดีสามารถถ่ายโอนสื่อแบคทีเรียที่เป็นของเหลวลงในสื่อแบคทีเรียที่เป็นของแข็งหรือของแข็งครึ่งหนึ่ง– แบคทีเรียวิทยา...