วุ้นอาหาร

  • Food Grade agar

    วุ้นอาหาร

    วุ้นเกรดอาหาร Fujian Global Ocean ใช้สาหร่ายทะเลอินโดนีเซียและจีนเป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่สกัดจากสาหร่ายด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์วุ้นเป็นคอลลอยด์ที่ชอบน้ำชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถละลายในน้ำเย็นได้ แต่สามารถละลายได้ง่ายในน้ำต้มและค่อยๆ ละลายในน้ำร้อนวุ้นเกรดอาหารของ Fujian Global Ocean สามารถสร้างเจลที่เสถียรแม้สารละลายที่ต่ำกว่า 1% ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารอาจเป็นแอพที่ดีกว่า ...