วุ้นที่ละลายน้ำได้ทันที

  • Instant Soluble Agar

    วุ้นที่ละลายน้ำได้ทันที

    วุ้น มีชื่อว่า agar-agar เป็นโพลิแซ็กคาไรด์ชนิดหนึ่งจาก gracilaria และสาหร่ายสีแดงอื่นๆเนื่องจากมีการสร้างเจลแบบพิเศษและมีลักษณะที่ดีต่อสุขภาพ จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมีรายวันและชีวภาพบนพื้นฐานของวุ้นปกติ Fujian Global Ocean Biotechnology Co, .Ltd ผลิตวุ้นที่ละลายน้ำได้ทันทีที่อุณหภูมิต่ำด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะการละลายที่ดีขึ้นในอุณหภูมิต่ำและความเร็วในการละลายที่เร็วขึ้น สามารถ ...