Wort Clarifying Agent

  • Beer Clarifying Agent

    ตัวแทนชี้แจงเบียร์

    Beer Clarifying Agent สกัดจากสาหร่ายทะเลคุณภาพสูงในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ ความปลอดภัยได้รับการยอมรับจากองค์การเกษตรอาหารแห่งสหประชาชาติประสิทธิภาพของสารให้ความกระจ่างของสาโทคือการดูดซับโปรตีนของสาโท ขจัดไนโตรเจนที่ตกค้าง ทำให้เบียร์ใส และเลื่อนอายุการเก็บรักษาเบียร์สารให้ความกระจ่างของเบียร์มีสองประเภท: เม็ดและผงมีลักษณะของการใช้งานที่เรียบง่าย ต้นทุนต่ำ และมีผลชัดเจน และสามารถปรับปรุงการไม่...